Regulamin

Regulamin wynajmu kortów i zajęć indywidualnych w Parku Tenisowym Olimpia

 

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z regularnym wzrostem kosztów eksploatacyjnych oraz bardzo dużym zapotrzebowaniem na wynajem kortów, w Parku Tenisowym Olimpia obowiązują aktualnie następujące zasady rezerwacji kortów i odpłatności za nie:

 

REZERWACJE JEDNORAZOWE:

 

 1. Klienci korzystający z kortów PTO w ramach jednorazowych terminów, mają możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji pod warunkiem zgłoszenia tego faktu do Recepcji Klubu lub poprzez aplikację Reservise z co najmniej 24 godz. wyprzedzeniem.
 2. W sytuacji kiedy Klient nie stawi się na kort lub nie odwoła rezerwacji co najmniej 24 godz. wcześniej, wówczas jest zobowiązany pokryć 100% wartości rezerwacji.
 3. Nie ma możliwości bezpłatnego przenoszenia na inny dzień jednorazowych rezerwacji kortów, które zostaną odwołane później niż 24 godz. przed rozpoczęciem terminu rezerwacji.

 

TRENINGI JEDNORAZOWE:

 

 1. Klienci korzystający z kortów PTO w ramach zajęć indywidualnych z trenerem, mają możliwość bezpłatnego odwołania treningu pod warunkiem zgłoszenia tego faktu do Recepcji Klubu oraz trenera prowadzącego z co najmniej 24 godz. wyprzedzeniem.
 2. W sytuacji kiedy Klient nie poinformuje trenera prowadzącego oraz Recepcji Klubu o swojej nieobecności na treningu co najmniej 24 godz. wcześniej, zobowiązany będzie pokryć 100% opłaty za trenera oraz 100% opłaty za kort.
 3. Nie ma możliwości bezpłatnego przenoszenia na inny dzień jednorazowych rezerwacji z trenerem, które zostaną odwołane później niż 24 godz. przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Rezerwacji jednorazowych można dokonywać maksymalnie z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

STAŁE REZERWACJE:

 

 1. Stałe rezerwacje kortu na sezon letni są związane z obowiązkiem opłaty całkowitej wartości rezerwacji (kortu lub kortu + trenera) za miesiąc z góry tj. najpóźniej w dniu pierwszej stałej rezerwacji danego miesiąca.
 2. W czasie sezonu letniego (od 1.05 do 30.09) Klient ma prawo do pięciokrotnej bezpłatnej anulacji stałej rezerwacji, co należy zgłosić do Recepcji Klubu z co najmniej 24 godz. wyprzedzeniem. Wówczas nadpłata za dany termin zostanie uwzględniona przy płatności za kolejny miesiąc. Uwaga! W przypadku chęci anulacji terminów opłaconych stałych rezerwacji, konieczny jest kontakt z Recepcją Klubu (sms, mail), ponieważ w przypadku samodzielnej anulacji kortu przez aplikację Reservise.com nadpłata nie zostanie naliczona!
 3. W przypadku planowanej nieobecności w ramach stałej rezerwacji Klient ma prawo udostępnić swój termin innej osobie, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu do Recepcji Klubu.
 4. W szczególnych przypadkach (np. zgłoszony wcześniej wyjazd Klienta lub Trenera) w sezonie letnim istnieje możliwość opłacenia z góry mniejszej liczby stałych terminów w miesiącu lub przeniesienia opłaconej rezerwacji na inny termin, ale musi to nastąpić do końca sezonu letniego tj. 30 września. W przypadku stałej rezerwacji treningu, nowy termin należy uzgodnić również z trenerem prowadzącym. Nie ma możliwości zwrotu Klientowi opłaty za rezerwacje niewykorzystane w w/w terminie.
 5. Chęć odrobienia opłaconego terminu stałej rezerwacji należy zgłosić do Recepcji Klubu (a w przypadku treningu również do Trenera) z co najmniej 24 h wyprzedzeniem. W przypadku niższej stawki za kort w zmienionym jednorazowo terminie różnica w cenie nie będzie zwracana, natomiast odrobienie stałego terminu w droższym przedziale cenowym będzie związane z koniecznością dopłaty za kort.
 6. W przypadku stałych rezerwacji dla uczestników Ligi Tenisowej Olimpia nie obowiązuje opłata za miesiąc z góry. Ligowiec posiadający stałą rezerwację jest zobowiązany podać dane przeciwnika meczu ligowego, najpóźniej w dniu jej terminu. W przypadku braku informacji nt. rywala pojedynku ligowego, obowiązek pokrycia 100% wartości rezerwacji pozostaje po stronie posiadacza stałego terminu. Jednocześnie osoba anulująca samodzielnie rezerwację na mecz ligowy poprzez aplikację Reservise, która podała wcześniej swojego rywala jest również zobowiązana do poinformowania Recepcji o anulacji tego terminu, który był także zarezerwowany na konto rywala meczu ligowego.
 7. W sytuacji częstego (więcej niż pięć razy w sezonie) odwoływania lub przenoszenia stałych rezerwacji, Klub ma prawo anulować Klientowi stały termin.
 8. Za stałe rezerwacje nie odwołane lub nie przeniesione co najmniej 24 godz. przed ich rozpoczęciem będzie naliczana pełna opłata tj. 100% wartości kortu, a w przypadku zajęć z Trenerem (100% kosztu kortu i trenera).
 9. Obowiązek płatności z góry za stałe rezerwacje nie obejmuje dni świątecznych z wyłączeniem niedziel. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Klienci korzystający z kortów w ramach jednorazowych rezerwacji lub treningów mają obowiązek stawić się przed rozpoczęciem gry w Recepcji Parku Tenisowego Olimpia (PTO) celem uregulowania płatności za kort lub trening.
 2. Klienci, którzy nie opłacą stałych rezerwacji najpóźniej do 10 dnia miesiąca lub będą mieć zaległości za jednorazowe rezerwacje, nie będą mogli korzystać z kortów i dokonywać kolejnych rezerwacji do czasu uregulowania zaległych płatności.
 3. Klub ma prawo do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli Klient, który dokonał rezerwacji nie stawi się na korcie w ciągu 15 min. od zarezerwowanej godziny oraz nie powiadomi Recepcji Klubu o możliwym spóźnieniu.
 4. Rezerwację kortu można odwołać tylko i wyłącznie poprzez samodzielną anulację terminu w systemie Reservise lub poprzez informację SMS do Recepcji Klubu pod nr tel. 603 283 336. Anulacje rezerwacji w innej formie nie gwarantują odwołania terminu na czas.
 5. Zajęcia z trenerem należy odwoływać poprzez informację SMS do Recepcji Klubu pod nr tel. 603 283 336 oraz wiadomość SMS do trenera prowadzącego.Anulacje treningów w inny sposób nie gwarantują odwołania zajęć na czas.
 6. Warunkiem skutecznego odwołania rezerwacji kortu jest otrzymanie wiadomości potwierdzającej anulację z systemu Reservise w formie SMS-a lub maila. W przypadku braku otrzymania takiej informacji, prosimy o pilny kontakt z Recepcją Klubu.
 7. Cennik wynajmu kortów aktualny na sezon letni 2024 jest dostępny na stronie Klubu: https://parktenisowy.pl/cennik-nowy/
 8. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.

 

 

Regulamin korzystania z kortów nr 7, 8 i 9 z nawierzchnią twardą (hard court)

 

1. Obowiązkiem osób korzystających z kortów twardych jest założenie zmiennego, czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali tenisowej śladów obuwia sportowego o gładkiej podeszwie.

 

2. Nie wolno wchodzić na korty nr twarde z zewnątrz w butach tenisowych, w których będzie się korzystało z kortu. Obuwie sportowe należy zakładać wewnątrz hali, w miejscu do tego przeznaczonym przy wejściu do hali obok mini kortu.

 

3. Obuwie oraz piłki tenisowe używane do gry na kortach twardych nie mogą nosić śladów wcześniejszego używania na kortach ziemnych.

 

4. Zabrania się wnoszenia i spożywania napojów kolorowych (np. cola) oraz gorących (herbata, kawa itp.) na nawierzchnię kortów twardych.

 

Mamy nadzieję, że wprowadzony regulamin przyczyni się do utrzymania dobrej jakości naszych kortów oraz większej ich dostępności i pozwoli naszym Klientom korzystać z nich w pożądanych przez siebie godzinach.

 

Zarząd Stowarzyszenia Sportowego „Park Tenisowy Olimpia”

 

Rezerwacji kortu online
Zarezerwuj kort już dziś
Rezerwacja kortu