Regulamin

Regulamin wynajmu kortów i zajęć indywidualnych w Parku Tenisowym Olimpia

 

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, że w związku ze znaczącym wzrostem kosztów prądu i ogrzewania od 1. października 2022 roku w Parku Tenisowym Olimpia obowiązują nowe zasady rezerwacji kortów i odpłatności za nie:

 

REZERWACJE JEDNORAZOWE:

 

 1. Klienci korzystający z kortów PTO w ramach jednorazowych terminów, mają możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji pod warunkiem zgłoszenia tego faktu do Recepcji Klubu lub poprzez aplikację Reservise z co najmniej 24 godz. wyprzedzeniem.
 2. W sytuacji kiedy Klient nie stawi się na kort lub nie odwoła rezerwacji co najmniej 24 godz. wcześniej,wówczas jest zobowiązany pokryć 100% wartości rezerwacji
 3. Nie ma możliwości bezpłatnego przenoszenia na inny dzień jednorazowych rezerwacji kortów, które zostaną odwołane później niż 24 godz. przed rozpoczęciem terminu rezerwacji.

 

TRENINGI JEDNORAZOWE:

 

 1. Klienci korzystający z kortów PTO w ramach zajęć indywidualnych z trenerem, mają możliwość bezpłatnego odwołania treningu pod warunkiem zgłoszenia tego faktu do Recepcji Klubu oraz trenera prowadzącego z co najmniej 24 godz. wyprzedzeniem.
 2. W sytuacji kiedy Klient nie poinformuje trenera prowadzącego oraz Recepcji Klubu o swojej nieobecności na treningu co najmniej 24 godz. wcześniej,zobowiązany będzie pokryć 100% opłaty za trenera oraz 100% opłaty za kort.
 3. Nie ma możliwości bezpłatnego przenoszenia na inny dzień jednorazowych rezerwacji z trenerem, które zostaną odwołane później niż 24 godz. przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Rezerwacji jednorazowych można dokonywać maksymalnie z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

STAŁE REZERWACJE:

 

 1. Stałe rezerwacje kortu na sezon zimowy są związane z obowiązkiem opłaty całkowitej wartości rezerwacji (kortu lub kortu + trenera) za miesiąc z góry tj. najpóźniej w dniu pierwszej stałej rezerwacji danego miesiąca.
 2. W czasie sezonu zimowego (od 1.10 do 30.04) Klient ma prawo do dwukrotnej bezpłatnej anulacji stałej rezerwacji, co należy zgłosić do Recepcji Klubu z co najmniej 24 godz. wyprzedzeniem. Wówczas nadpłata za dany termin zostanie uwzględniona przy płatności za kolejny miesiąc.
 3. W przypadku planowanej nieobecności w ramach stałej rezerwacji Klient ma prawo udostępnić swój termin innej osobie, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu do Recepcji Klubu.
 1. W szczególnych przypadkach (np. zgłoszony wcześniej wyjazd Klienta lub Trenera) istnieje możliwość przeniesienia opłaconej rezerwacji na inny termin, ale musi to nastąpić w ciągu 60 dni od daty anulowanego stałego terminu. W przypadku stałej rezerwacji treningu, nowy termin należy uzgodnić również z trenerem prowadzącym. Nie ma możliwości zwrotu Klientowi opłaty za rezerwacje niewykorzystane w w/w terminie.
 2. Chęć odrobienia terminu stałej rezerwacji należy zgłosić do Recepcji Klubu (a w przypadku treningu również do Trenera) z co najmniej 24 h wyprzedzeniem. W przypadku niższej stawki za kort w zmienionym jednorazowo terminie różnica w cenie nie będzie zwracana, natomiast odrobienie stałego terminu w droższym przedziale cenowym będzie związane z koniecznością dopłaty za kort.
 3. W przypadku częstego (więcej niż cztery razy w sezonie) odwoływania lub przenoszenia stałych rezerwacji, Klub ma prawo anulować Klientowi stały termin.
 4. Za stałe rezerwacje nieodwołane lub nie przeniesione co najmniej 24 godz. przed ich rozpoczęciem będzie naliczana pełna opłata tj. 100% wartości kortu, a w przypadku zajęć z Trenerem (100% kosztu kortu i trenera).
 5. Obowiązek płatności z góry za stałe rezerwacje nie obejmuje czasu świąteczno-noworocznego (24.12-1.01.2022), ferii zimowych (30.01-12.02.2023) oraz dni świątecznych z wyłączeniem niedziel (np. 1.11.2022), co szczegółowo określa harmonogram stałych rezerwacji.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Klienci korzystający z kortów w ramach jednorazowych rezerwacji lub treningów mają obowiązek stawić się przed rozpoczęciem gry w Recepcji Parku Tenisowego Olimpia (PTO) celem uregulowania płatności za kort lub trening.
 2. Klienci, którzy nie opłacą stałych rezerwacji najpóźniej do 10 dnia miesiąca lub będą mieć zaległości za jednorazowe rezerwacje nie będą mogli korzystać z kortów i dokonywać kolejnych rezerwacji do czasu uregulowania zaległych płatności.
 3. Klub ma prawo do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli Klient, który dokonał rezerwacji nie stawi się na korcie w ciągu 15 min. od zarezerwowanej godziny oraz nie powiadomi Recepcji Klubu o możliwym spóźnieniu.
 4. Rezerwację kortu można odwołać tylko i wyłącznie poprzez samodzielną anulację terminu w systemie Reservise lub poprzez informację SMS do Recepcji Klubu pod nr tel. 603 283 336. Anulacje rezerwacji w innej formie nie gwarantują odwołania terminu na czas.
 5. Zajęcia z trenerem należy odwoływać poprzez informację SMS do Recepcji Klubu pod nr tel. 603 283 336 oraz wiadomość SMS do trenera prowadzącego. Anulacje treningów w inny sposób nie gwarantują odwołania zajęć na czas.
 6. Warunkiem skutecznego odwołania rezerwacji kortu jest otrzymanie wiadomości potwierdzającej anulację z systemu Reservise w formie SMS-a lub maila. W przypadku braku otrzymania takiej informacji, prosimy o pilny kontakt z Recepcją Klubu.
 7. Cennik wynajmu kortów aktualny na sezon zimowy 2022/23 jest dostępny na stronie Klubu: https://parktenisowy.pl/cennik-nowy/
 8. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.

 

Regulamin korzystania z kortów nr 7, 8 i 9 z nawierzchnią twardą (hard court)

 

1. Obowiązkiem osób korzystających z kortów twardych jest założenie zmiennego, czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali tenisowej śladów obuwia sportowego o gładkiej podeszwie.

 

2. Nie wolno wchodzić na korty nr twarde z zewnątrz w butach tenisowych, w których będzie się korzystało z kortu. Obuwie sportowe należy zakładać wewnątrz hali, w miejscu do tego przeznaczonym przy wejściu do hali obok mini kortu.

 

3. Obuwie oraz piłki tenisowe używane do gry na kortach twardych nie mogą nosić śladów wcześniejszego używania na kortach ziemnych.

 

4. Zabrania się wnoszenia i spożywania napojów kolorowych (np. cola) oraz gorących (herbata, kawa itp.) na nawierzchnię kortów twardych.

 

Mamy nadzieję, że wprowadzony regulamin przyczyni się do utrzymania dobrej jakości naszych kortów oraz większej ich dostępności i pozwoli naszym Klientom korzystać z nich w pożądanych przez siebie godzinach.

 

Zarząd Stowarzyszenia Sportowego „Park Tenisowy Olimpia”

 

Rezerwacji kortu online
Zarezerwuj kort już dziś
Rezerwacja kortu