Pełne dane firmy:

Pełna nazwa: Stowarzyszenie Sportowe Park Tenisowy Olimpia

NIP 7811851787

Regon 301449796

Adres ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań

Dane kontaktowe e-mail: biuro@parktenisowy.pl, tel.: 603-283-336

 

Krótki opis działalności:

 Park Tenisowy Olimpia oferuje w swej ofercie zajęcia tenisowe, wynajem kortów oraz udział w półkoloniach i obozach tenisowych. Więcej informacji na: https://parktenisowy.pl/

 

Warunki realizacji usługi/dostawy

 Przedmiotem usługi są szkolenia i treningi z zakresu rozwijania umiejętności gry w tenisa ziemnego.

 

Cennik:

Opłata miesięczna zależy od ilości i formy treningów. Ceny oscylują między 185,00 zł a 3000,00 zł w skali miesiąca.

 

Sposób płatności:

Płatności za wszystkie programy szkoleniowe odbywają się online na podstawie otrzymanego linku do płatności lub rejestracji karty płatniczej.
Preferowaną formą płatności jest technologia płatności cyklicznych/rekurencyjnych poprzez zapisanie tokenu karty płatniczej, co umożliwi okresowe i automatyczne pobieranie składek. Klienci mogą skorzystać z płatności jednorazowych (płatność kartą, przelew lub płatność BLIK).
Wyłączenie płatności cyklicznych/ rekurencyjnych następuje poprzez napisanie wiadomości e-mail z prośbą o usunięcie tokenu karty bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za kontakt po stronie klubu.

 

Polityka zwrotów:

Zwroty są możliwe na podstawie reklamacji klienta rozpatrywanej indywidualnie, zgodnie z regulaminem danego programu, który każdy uczestnik podpisuje w wersji papierowej przed przystąpieniem do szkolenia w danym programie.

 

Polityka reklamacji:

Reklamacje są możliwe na podstawie złożenia przez klienta reklamacji dot. całości lub części realizacji usługi, która to reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie, zgodnie z regulaminem danego programu, który każdy uczestnik podpisuje w wersji papierowej przed przystąpieniem do szkolenia w danym programie. Jej złożenie jest możliwe drogą mailową pod adresem biuro@parktenisowy.pl, a jej rozpatrzenie trwa 30 dni.

 

Polityka ochrony danych osobowych:

W celu zapisu dziecka należy wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych. Zgoda wyrażana jest przy podpisaniu umowy uczestnictwa w szkółkach tenisowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w programach szkolenia. Informujemy, że każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.