Funkcjonowanie Klubu w czasie Narodowej Kwarantanny (28.12 - 14.02)

Funkcjonowanie Klubu w czasie Narodowej Kwarantanny (28.12 - 14.02)

 

Komunikat z 13 stycznia 2021 roku

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.12.2020r. (poz. 2316 w Dzienniku Ustaw) oraz komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 11.01.2021 r. obiekt Parku Tenisowego Olimpia w czasie Narodowej Kwarantanny (28.12.2020-14.02.2021) jest dostępny wyłącznie dla licencjonowanych trenerów i zawodników Polskiego Związku Tenisowego oraz zawodników Polskiej Ligi Tenisa.


 

Poniżej przedstawiamy zasady, zgodnie z którymi zawodnicy poszczególnych grup wiekowych będą mogli korzystać z infrastruktury naszego Klubu:

 

SZKÓŁKI TENISOWE

 

Od 18 stycznia br. w szkółkach tenisowych mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci posiadające licencję Polskiego Związku Tenisowego. Zawodników szkółek Parku Tenisowego Olimpia, którzy nie posiadają aktualnej na 2021 rok licencji prosimy o jej wyrobienie za pomocą poniższych stron:

 

  • Dzieci do 10 r.ż.

 

Licencja Tenis10* https://tenis10.pl/rejestracja/

 

*Licencja bezpłatna

 

  • Dzieci 11 – 12 r.ż.

 

Licencja zawodnicza podstawowa* https://portal.pzt.pl/Notification.aspx

 

*Licencja płatna  (120 zł/rok)

 

  • Dzieci powyżej 12 r.ż

 

Licencja zawodnicza podstawowa* https://portal.pzt.pl/Notification.aspx

 

*Licencja płatna  (120 zł/rok)

 

lub 

 

Licencja Polskiej Ligi Tenisa* https://polskaligatenisa.pl/rejestracja

 

*Licencja płatna (99 zł/rok)

 

  • Dorośli

 

Licencja Polskiej Ligi Tenisa* https://polskaligatenisa.pl/rejestracja

 

*Licencja płatna (99 zł/rok)

 

 

Ważne informacje:

 

  • Wszyscy zawodnicy PZT przebywający na korcie muszą posiadać aktualne na 2021 rok licencje Polskiego Związku Tenisowego (widoczne na stronie tenis10.pl lub w bazie zawodników PZT) lub licencje Polskiej Ligi Tenisa (PLT)
  •  Zawodnicy Polskiej Ligi Tenisa, przebywając na obiekcie, są zobowiązani do posiadania wydrukowanego zaświadczenia o przynależności do Polskiej Ligi Tenisa – do pobrania na stronie PLT
  • Szkółkowe zajęcia grupowe będą kontynuowane od 18 stycznia w przypadku deklaracji minimum 3 zawodników z danej grupy, posiadających aktualną licencję na 2021 rok
  • W przypadku gdy z 5-osobowej grupy chęć kontynuacji treningów zadeklaruje tylko 2 zawodników, opłata miesięczna ulegnie zmianie zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem szkółkowym lub zaproponujemy dołączenie do grupy w innym terminie (w miarę dostępności miejsc)

 

Przypominamy, że ze względu na trwającą epidemię  COVID-19 na terenie Parku Tenisowego Olimpia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w formie maseczki lub przyłbicy, dezynfekcja rąk przed wejściem na kort i do budynku Recepcji oraz zachowanie dystansu społecznego. Uprzejmie prosimy o stosowanie się do tych zasad w trosce o bezpieczeństwo zawodników.

 

 


 

Komunikat z 23 grudnia 2020 roku

 

Zmiana terminu ferii zimowych

W związku z ustanowieniem jednego terminu ferii dla każdego z województw, przerwa w szkółkach tenisowych została przeniesiona na 04 – 16 stycznia.  W związku z tym w terminie 28.12 – 17.01. szkółki tenisowe nie odbywają się. W lutym zajęcia tenisowe odbędą się bez zmian. Zaktualizowany harmonogram szkółek tenisowych -> LINK

 

Zajęcia tenisowe w okresie międzyświątecznym oraz ferii

 

Istnieje możliwość realizacji zajęć tenisowych w terminie 28.12 – 17.01. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt z trenerem prowadzącym. Zajęcia w  tym okresie są dodatkowo płatne, ponieważ wykraczają poza harmonogram szkółek tenisowych.

 

Jednocześnie informujemy, iż w związku z nowym rozporządzeniem MZ, w zajęciach tenisowych do 17.01.2021 mogą brać udział wyłącznie dzieci, które posiadają licencje zawodnicze, w tym licencje tenis10 – licencje dla dzieci do 10 rż. Do wyrobienia bezpłatnie: https://tenis10.pl/rejestracja/ .

 

REZERWACJE ON-LINE

 

W związku z powyższym w dniach: 28.12.2020 – 13.01.2021 niemożliwe będzie samodzielne dokonywanie rezerwacji on-line (system będzie czasowo zablokowany) a rezerwacji kortów dokonywać będzie można wyłącznie za pośrednictwem Recepcji Klubu.