Fundamentem właściwego rozwoju ukierunkowanego (specjalnego) jest ogólna sprawność fizyczna, której rozwój u zawodników stanowić powinien aż 50 – 60% objętości treningowej.

Jako jedyni w poznaniu umożliwiamy wzięcie udziału w profesjonalnych sesjach treningu motorycznego mających na celu wydobycie potencjału ruchowego zawodnika. Łańcuch biokinematyczny każdego sportowca jest tak silny, jak najsłabsze jego ogniowo, dlatego niezbędna jest jego identyfikacja. W tym celu przeprowadzamy ocenę funkcjonalną FMS! Jej zadaniem będzie identyfikacja zaburzeń wzorców i asymetrii oraz natychmiastowe ustalenie kierunków działań korygujących, które przywracają prawidłową jakość wzorców ruchowych. Każdy z uczestników zajęć otrzyma (po wykonanym teście) podsumowanie oceny z zaleceniami ćwiczeń korygujących do samodzielnego wykonywania.

W treningu motorycznym prowadzimy kilka rodzajów sesji treningowych:

FUNDAMENTAL

praca nad jakością podstawowych wzorców ruchowych, mobilnością, stabilnością oraz koordynacją ruchu. Jej celem jest zmniejszenie asymetrii ciała wywołanych dysbalansem mięśniowo – powięziowym. Jest to jednostka, która przeprowadzana jest indywidualnie ze sportowcem w celu poprawy wyniku w teście FMS.

POWER

to zajęcia grupowe w których kształtowane są elementarne zdolności motoryczne takie jak siła i moc, które są niezbędne dla pełnego rozwoju młodego sportowca. Siła kształtowana jest na bazie własnego ciężaru ciała w formie ćwiczeń kalistenicznych lub z lekkim oporem zewnętrznym takim jak gumy, piłki lekarskie, sandbag czy hantle. Moc na tym poziomie zawiera wiele ćwiczeń plyometrycznych, których nadrzędnym celem jest profilaktyka urazów. Zajęcia odbywają się w formie obwodu stacyjnego.

MOVEMENT

to zajęcia grupowe związane z nauką efektywnego i ekonomicznego poruszania się. Nauka startu, przyspieszenia, hamowania, ścięcia, zmiany kierunku ruchu stanowią tzw. „ABC” poruszania się. Na tych zajęciach, kształtowana jest również kondycja odpowiadająca systemom metabolicznym charakterystycznym dla tenisa jak również koordynacja wzrokowo – ruchowa oraz szybkość reakcji

RECOVERY

to zajęcia poświęcone aktywnej regeneracji. Poprzez automasaż, różne formy stretchingu oraz oddech, wyrabiamy nawyk dbania o własne ciało w celu profilaktycznym oraz przyspieszenia odnowy po intensywnych treningach. Jest to również okazja by przekazać niezbędną wiedzę na temat właściwego odżywiania się przed, w trakcie i po wysiłku.

Nad programem oraz przebiegiem zajęć ogólnorozwojowych czuwa Witold Zielazek – trener przygotowania motorycznego wg koncepcji Athlete’s Performance (EXOS), fizjoterapeuta, FMS Expert. W swojej pracy koncentruje się na progresywnym rozwijaniu fundamentalnych wzorców ruchowych, przygotowaniu fizycznym do zawodniczego uprawiania sportu, profilaktyce urazów, wykorzystując w tym celu nowoczesne metody kształtowania motorycznego.

Aby trening był efektywny proponujemy zajęcia oparte na dwóch „filarach” :

Power + Fundamental i Recovery

Movement + Fundamental i Recovery

Optymalna ilość zajęć to dwa treningi w tygodniu.

facebook
Park Tenisowy Olimpia