Regulamin wynajmu kortów i zajęć indywidualnych

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w celu zwiększenia płynności wynajmu kortów przez naszych Klientów, obowiązuje regulamin rezerwacji kortów i odpłatności za nie według następujących zasad:

  1. Wszyscy Klienci mają obowiązek stawić się przed rozpoczęciem gry w Recepcji PTO celem zgłoszenia swojej obecności i uregulowania płatności za kort.
  2. Klienci korzystający z kortów PTO zarówno w ramach jednorazowych jaki i stałych terminów, którzy nie odwołają rezerwacji co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem gry, będą zobowiązani pokryć 50% wartości anulowanej rezerwacji.
  3. W sytuacji kiedy Klient nie stawi się na kort i nie uprzedzi o tym Recepcji PTO, co najmniej 1 h wcześniej, wówczas jest zobowiązany pokryć 100% wartości rezerwacji kortu.
  4. Klienci korzystający z kortów PTO w ramach zajęć z trenerem jednorazowych jak i stałych terminów, którzy nie odwołają rezerwacji co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem gry , będą zobowiązani pokryć 50% opłaty za trenera.
  5. W sytuacji kiedy Klient nie stawi się na ustalony trening i nie poinformuje o swojej nieobecności Recepcji PTO co najmniej 6 h wcześniej, zobowiązany będzie pokryć  100% opłaty za trenera.

Mamy nadzieję, że wprowadzony regulamin przyczyni się do większej dostępności kortów PTO i pozwoli naszym Klientom korzystać z nich w pożądanych przez siebie godzinach.

Park Tenisowy Olimpia

Poznań, listopad 2017

facebook
Park Tenisowy Olimpia