Regulamin wynajmu kortów

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w celu zwiększenia płynności wynajmu kortów przez naszych Klientów, od stycznia 2014 roku wprowadzamy w Parku Tenisowym Olimpia regulamin rezerwacji kortów i odpłatności za nie według następujących zasad:

  1. Wszystkie stałe rezerwacje obłożone są rygorem płatności miesięcznych, które należy uregulować do 10-tego dnia każdego miesiąca. W przypadku zwłoki z dokonaniem opłaty, Klub PTO ma prawo, po konsultacji z Klientem, do anulowania stałej rezerwacji.
  2. W sytuacji jednorazowego odwołania stałej rezerwacji, co najmniej 24 godziny przed terminem gry, przysługuje Państwu przeniesienie niewykorzystanej płatności na kolejny miesiąc lub będzie można wykorzystać daną rezerwację w innym wolnym terminie (po uzgodnieniu z Recepcją PTO).
  3. Klienci korzystający z kortów PTO zarówno w ramach jednorazowych, jak i stałych terminów, którzy nie odwołają rezerwacji co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem gry (w godzinach funkcjonowania Recepcji PTO), będą zobowiązani pokryć 50% wartości anulowanej rezerwacji. Kwotę należy uregulować podczas najbliższej wizyty w Recepcji PTO, aby móc nadal korzystać z kortów klubu.
  4. Wszyscy Klienci są proszeni o stawienie się przed rozpoczęciem gry w Recepcji PTO celem zgłoszenia swojej obecności i uregulowania płatności za kort.

Mamy nadzieję, że wprowadzony regulamin przyczyni się do większej dostępności kortów PTO i pozwoli naszym Klientom korzystać z nich w pożądanych przez siebie godzinach.

 

Park Tenisowy Olimpia

Poznań, styczeń 2014

facebook
Park Tenisowy Olimpia