Sprawny tenisista to dobry tenisista!

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice i Trenerzy!

 

W imieniu Polskiego Związku Tenisowego pragniemy zaprosić wszystkich Państwa do wzięcia udziału w pilotażowym projekcie PZT. ,,Sprawny Tenisista to dobry tenisista” to cykl imprez otwartych, na których przeprowadzone zostaną testy sprawnościowe  dzieci i młodzieży.

Przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki na 17 października 2015 r. zaplanowaliśmy 4 imprezy
w następujących miastach: Poznaniu, Bytomiu, Warszawie i Wrocławiu, których główną ideą jest umożliwienie dzieciom i młodzieży sprawdzenie swojego ogólnego poziomu sprawności fizycznej.

Ogólna sprawność dzieci i młodzieży to jedna z podstaw prawidłowego rozwoju zawodników.

Z perspektywy Polskiego Związku Tenisowego wszelkie aktywności oparte o rywalizację i elementy sprawności fizycznej to podstawa zarówno upowszechniania sportu i rekreacji jak i całego systemu współzawodnictwa sportowego. Tenis to sport gdzie kształtowanie  wszechstronnej sprawność od najmłodszych lat pozwala zaplanować nie tylko rozwój  tenisowy zawodnika, ale i ogólny rozwój sprawnego organizmu i charakteru przyszłych mistrzów. Jako Związek Sportowy wierzymy, że naszą misją jest propagowanie zdrowego trybu życia przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. Naszym obowiązkiem jest tworzenie i realizacja programów propagujących rozwój sprawności fizycznej, dzięki którym w kolejnych latach polskie społeczeństwo zwróci większą uwagę na sprawność ogólną dzieci
i młodzieży.

„Sprawny tenisista to dobry tenisista”, zgodnie z naszymi założeniami, ma stać się stałym elementem strategii upowszechniania sportu i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Przygotowane przez organizatorów testy nabiorą większego znaczenia przy badaniach prowadzonych nad sprawnością fizyczną dzieci, dopiero przy kolejnych edycjach programu. Druga edycja projektu ,,Sprawny tenisista to dobry tenisista” zaplanowana jest na wiosnę 2016 r. Zarówno dla trenerów, rodziców czy samych zawodników jest to znakomita okazja, aby przekonać się czy sezon zimowy został przepracowany należycie. Dział sportu i upowszechniania Polskiego Związku Tenisowego dołoży wszelkich starań, aby na wzór niektórych Wojewódzkich Związków Tenisowych, skrupulatnie podchodzić do tematu sprawności fizycznej zawodników. Dla dzieci kolejna edycja programu będzie stanowiła nowe wyzwanie i motywowała je do polepszenia swoich wyników. Pobijanie swoich wcześniejszych rekordów i realizacja postawionych celów szkoleniowych przez trenerów jest najefektywniejszym narzędziem  budowania pewności zawodnika  i przyzwyczajenia go do stawiania czoła kolejnym wyzwaniom. Każdy uczestnik testu otrzyma certyfikat oraz szczegółowe wyniki ze wszystkich prób w teście. Zbiorcze wyniki z całego województwa dzięki obowiązującym normom pozwolą określić ogólny poziom sprawności tenisistów.

Harmonogram i komunikaty imprez organizowanych w Poznaniu, Bytomiu, Warszawie i Wrocławiu znajdą Państwo w załącznikach.

Z tego miejsca, chcielibyśmy również zachęcić kluby do przeprowadzania testów na swoich obiektach. W kolejnym załączniku znajdą Państwo formularz, w którym mogą dokonać Państwo wyboru i opisu testu oraz załączyć listę zgromadzonych wyników.

Wszelkie działania Polskiego Związku Tenisowego dążą do stworzenia sprawnie działającego, kompleksowego i profesjonalnego systemu przygotowywania zawodników do funkcjonowania we współzawodnictwie sportowym. Tym samym, przygotowane dla Państwa testy stanowią fundament wszechstronnego rozwoju przyszłych Mistrzów.

facebook
Park Tenisowy Olimpia