Startują klasy tenisowe w Szkole Da Vinci!

Startują klasy edukacyjno-tenisowe w Szkole Podstawowej Da Vinci!

Park Tenisowy Olimpia rozpoczął współpracę z renomowaną poznańską marką edukacyjną Da Vinci. We wrześniu w Szkole Da Vinci na Golęcinie zostanie po raz pierwszy uruchomiony oddział tenisowy. Nabór już się rozpoczął i skierowany jest do dzieci urodzonych w latach 2010-2012.

Projekt Da Vinci Sport ma na celu wszechstronny rozwój motoryczny dziecka w oparciu o jego naturalną potrzebę ruchu, edukacji i zabawy. Kompetencje psychospołeczne, intelektualne oraz moralne kształtowane są poprzez działanie i odkrywanie, wielozmysłowo i z zaangażowaniem dziecka w to, co robi. – Celem programu sportowego jest maksymalne wykorzystanie złotego wieku motorycznego dziecka przypadającego między trzecim a szóstym rokiem życia. Jest to czas, który warto wykorzystać na kształtowanie dziecięcej koordynacji, ponieważ właśnie wtedy najlepiej rozwija się płynność, szybkość oraz zwinność ruchów oraz ich siła – wyjaśnia manager Parku Tenisowego Olimpia, Ewelina Sterczewska.

Uczniowie zerówki oraz pierwszych klas będą codziennie w ramach porannych zajęć uczestniczyć w półtoragodzinnym bloku sportowym realizowanym na mini kortach przy użyciu sprzętu dostosowanego do potrzeb najmłodszych. W trakcie zajęć dzieci będą oswajać się z piłką i rakietą oraz kształtować technikę pierwszych uderzeń tenisowych. Program sportowy obejmie również trening z zakresu rozwoju ogólnego, w tym szeroko pojętej koordynacji ruchowej oraz zajęcia specjalne. Dziewczynki wezmą udział w nowatorskim programie Miss Hits, a chłopcy będą m.in. budować własne drużyny piłkarskie w ramach gier towarzyszących tenisowym poczynaniom. – Każde zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem ciekawych scenariuszy gier planszowych, karcianych oraz logicznych. Włączenie dodatkowego motywatora w postaci zabaw edukacyjnych zbuduje niezbędne zaangażowanie do codziennej pracy i kontynuowania swojej przygody ze sportem – mówi Karolina Bulwan trenerka Parku Tenisowego Olimpia i koordynatorka nowego programu.

Zajęcia tenisowe będą skorelowane z bogatą ofertą edukacyjną Szkoły Podstawowej Da Vinci. Szkoła oferuje 40% więcej zajęć niż przewiduje podstawa programowa, w tym język angielski z Native Speakerem, program aktywizowania i wspierania kompetencji matematycznych oraz szereg zajęć popołudniowych realizowanych w klubach takich jak Myślę i Doświadczam, Tańce-husańce, Gry-nie tylko planszowe, Dzieciolandia czy Baju, Baju Bajka. Dzieci w trakcie roku szkolnego realizują szereg indywidualnych i zespołowych projektów edukacyjnych, co daje szansę na praktyczną naukę planowania, realizowania oraz wyciągania wniosków z własnych przedsięwzięć.  Szkoła zapewnia przy tym pomoc organizacyjną oraz techniczną, oferując dostęp do dobrze wyposażonych laboratoriów oraz pracowni. Program Szkoły Da Vinci oferuje również indywidualną opiekę logopedyczną oraz psychologiczną, wspierając umiejętności osobiste dziecka oraz rozwijając poczucie własnej wartości. Urozmaicone zajęcia fizyczne oraz kompleksowe podejście już przy pierwszym kontakcie ze sportem gwarantuje optymalny rozwój motoryczny, który doskonale wspiera rozwój intelektualny dziecka!

Informacje o naborze:

Karolina Bulwan – koordynator projektu

k.bulwan@parktenisowy.pl, tel. 601 384 482

Sekretariat Szkoły Podstawowej Da Vinci

sekretariat@davinciszkola.pl, tel. 61 844 55 41

ulotkastr1

ulotkastr2

facebook
Park Tenisowy Olimpia